Brystkræftlæger får ja til kombinationsbehandling med Perjeta og Herceptin

Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) anbefaler brugen af pertuzumab (Perjeta) som standardbehandling i kombination med trastuzumab (Herceptin) og kemoterapi til neoadjuverende behandling af voksne patienter med HER2-positiv, lokalt avanceret eller inflammatorisk brystkræft eller brystkræft på et tidligt stadie med høj risiko for tilbagefald. Det besluttede KRIS på sit møde i sidste uge på baggrund af en ansøgning fra Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG). DBCG har i sin ansøgning vurderet, at et positivt svar fra KRIS vil få betydning...