Priktest

Brogede resultater sår tvivl om sammenhængen mellem astma og allergi

Børns forskellige allergier fortæller tilsyneladende meget lidt om, hvilken risiko et barn har for at udvikle sygdomme som astma og eksem. Forskningsresultater fra Dansk BørneAstma Center (COPSAC) viser et så broget billede af sygdomsudviklingen hos børn med allergi, at forskerne ikke længere forsker i allergi for at forstå årsagerne til astma. Det fortæller professor og leder Hans Bisgaard fra COPSAC. Han har sammen med en forskergruppe fra centret analyseret data fra en fødselskohorte på 411 børn født af mødre med...