Behandlingsvejledning for svær astma udskudt Kommende vejledning vil bl.a inddrage opgørelse fra Amgros over samlede omkostninger for behandling af svær astma med Nucala og Cinqaero.

Medicinrådets godkendelse af anden del af en fælles regional behandlingsvejledning for biologiske lægemidler til svær astma blev ikke som ventet godkendt på rådets møde i starten af februar måned. Rådet har allerede godkendt behandlingsvejledningen for Nucala (mepolizumab) og Cinqaero (reslizumab), men den kliniske vurdering af Xolair (omalizumab) – som udgør anden del af behandlingsvejledningen – vil først blive offentliggjort senere, fremgår det af referatet fra Medicinrådets seneste møde.

Samtidig har regionernes medicinindkøbsselskab Amgros udarbejdet et såkaldt udvidet sammenligningsgrundlag for Nucala og Cinqaero, som i behandlingsvejledningen er sidestillet. Den vil indgå som en del af den samlede behandlingsvejledning for svær astma.

Det udvidede sammenligningsgrundlag bygger på den allerede godkendte regionale behandlingsvejledning for de to midler, og beskriver ud over apoteksindkøbspriser (AIP) ressourceforbruget, som er forbundet med den kliniske anvendelse af de to lægemidler.

Forskellen på de to midler målt i lægemiddelpriser er relativt lille. Et års behandling med Nucala koster i AIP 114.684 kr., og Cinqaero tilsvarende 122.200. Tilsvarende er den tid lægen og sekretæren bruger og udgifter til undersøgelser og analyser de samme for de to midler.

20.268 kr. i forskel

Når Amgros’ udvidede sammenligningsgrundlag alligevel viser, at meromkostningen for ét års behandling med Cinqaero, sammenlignet med et års behandling med Nucala, ender med at være 20.268 kr., skyldes det især, at der er forskelle på den tid sygeplejersken bruger, den tid patienten bruger, antallet af blodprøver under behandlingsforløbet, samt forbruget af éngangsartikler m.v. de to behandlinger imellem.

Amgros’ omkostningsanalyse er baseret på oplysninger fra de afdelinger, som anvender lægemidlerne samt sygehusapotekerne. Amgros har bedt afdelingerne og sygehusapotekerne om at besvare specifikke spørgsmål, som er relateret til det ressourceforbrug, der er forbundet med brug af Nucala og Cinqaero.

Medicinrådet skal godkende det udvidede sammenligningsgrundlag. Herefter vil det danne grundlag for et efterfølgende udbud.

De samlede administrative- og lægemiddelomkostninger for de to midler udgør 122.434 kr. for Nucala, og 142.702 for Cinqaero, ifølge Amgros’ beregninger.

Skriv kommentar