Anbefaling og udbud på brystkræftmedicin sparer regionerne for 100 mio. kr. om året
Medicinrådet har vurderet, at lægemidlerne er klinisk set ligeværdige, så patienterne kan føle sig trygge, når vi vælger det billigste lægemiddel, siger formand for Medicinrådet Steen Werner Hansen.

Anbefaling og udbud på brystkræftmedicin sparer regionerne for 100 mio. kr. om året Udbud på tre klinisk ligeværdige lægemidler til behandling til patienter med ER+/HER2- lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft mere end halverer regionernes udgifter til medicinsk behandling af patientgruppen.

Efter at Medicinrådet i maj vurderede, at lægemidlerne abemaciclib, palbociclib og ribociclib i kombination med aromatasehæmmeren fulvestrant er klinisk ligeværdige, og kan ligestilles som behandling til patienter med ER+/HER2- lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft, har et udbud fra regionernes lægemiddelindkøbsselskab Amgros betydet, at regionerne fremover kan forvente at spare 100 mio. kr. årligt på disse lægemidler.

Indtil nu har regionerne brugt 190 mio. kr. om året på behandlingen. Efter udbuddet vil omkostningen til samme behandling i stedet blive ca. 90 mio. kr. – under forudsætning af, at antallet af denne type brystkræftpatienter forbliver det samme.

»Medicinrådet har vurderet, at lægemidlerne er klinisk set ligeværdige, så patienterne kan føle sig trygge, når vi vælger det billigste lægemiddel og på den måde også tilgodeser andre patienter i sundhedsvæsenet,« siger Steen Werner Hansen, formand for Medicinrådet, i en pressemeddelelse.

Direktør i Amgros Flemming Sonne er også tilfreds med forløbet:

»Det viser, at modellen med Medicinrådet og Amgros virker. Med ligestillingen af lægemidler med samme effekt får vi skabt en konkurrence på lægemidlerne, som vi ellers ikke ville have haft. Det sparer regionerne for penge, som kan bruges til behandling af andre patienter. Derved får vi mere sundhed for pengene,« siger Flemming Sonne i en meddelelse fra Amgros.

Medicinrådets anbefaling gælder for nyopstartende patienter. Patienter, der er i igangværende behandling med en CDK4/6-hæmmer, skal ikke skifte behandling. 

Ligestillede lægemidler

Lægemiddelrekommandationen, udbuddet og den opnåede besparelse er en konsekvens af, at Medicinrådet i maj 2020 ligestillede de tre lægemidler til behandling af ER+/HER2-brystkræft. Alle tre lægemidler – der alle gives som tabletbehandling – var lige gode til behandling af sygdommen, når man ser på både effekten af lægemidlerne og deres bivirkninger, vurderede rådet. For at sikre det bedst mulige sammenligningsgrundlag, har Amgros desuden udarbejdet et såkaldt udvidet sammenligningsgrundlag, som beskriver bl.a. de omkostninger til personale og undersøgelser, der er forbundet med brugen af de tre lægemidler.

I Danmark bliver omkring 3.300 patienter årligt diagnosticeret med ER+/HER2- brystkræft, hvilket vil sige, at kræftcellerne udtrykker østrogenreceptorer, men ikke vækstfaktorreceptorer.

På diagnosetidspunktet kan patienterne opdeles i tre forskellige grupper:

  • Ca. 90 pct af patienterne har brystkræft i et tidligt stadie, hvilket betyder, at sygdommen ikke har spredt sig uden for bryst og/eller regionale lymfeknuder. Cirka 20 pct. af disse patienter vil senere få lokalt fremskredent eller metastatisk tilbagefald.
  • Ca. 5 pct. af patienterne har lokalt fremskreden sygdom.
  • Ca. 5 pct. af patienterne har metastatisk sygdom.

Medicinrådets lægemiddelrekommandation forholder sig til behandlingen af de sidste to grupper, samt af de 20 pct. af patienterne med kræft i et tidligt stadie, der får lokalt fremskredent eller metastatisk tilbagefald og er kandidater til behandlingen. I alt drejer det sig om ca. 500 patienter årligt.

Skriv kommentar