Alvorlige bivirkninger ved Avastin

Kræftpatienter, der er behandlet med lægemidlet Avastin, har næsten 50 pct. øget risiko for at dø på grund af bivirkninger sammenlignet med patienter, der udelukkende fik kemoterapi.

Det viser en ny undersøgelse i tidsskriftet JAMA.

De amerikanske forskere indsamlede data fra 16 randomiserede studier af kræftlægemidlet Avastin (bevacizumab) med i alt 10.000 patienter.

Andelen af patienter, der døde på grund af bivirkninger blandt dem, der modtog behandling med Avastin, var 2,5 pct., sammenlignet med 1,7 pct. blandt patienter, der ikke fik stoffet. Dette svarer til en relativ risikostigning på 46 pct.

Blødninger var den mest almindelige dødsårsag forbundet med Avastinbehandling. Risikoen for fatale bivirkninger var mest tydeligt, når Avastin blev kombineret med taxan- eller platin-baseret kemoterapi.

Forskerne på Stony Brook University Medical Center i New York påpeger, at den absolutte risiko for alvorlige bivirkninger med Avastin er lav og bør afvejes mod, at stoffet kan give en overlevelsesfordel på grund af sin gunstige effekt på tumorer

Skriv kommentar