Psoriasis-middel tæt på europæisk godkendelse

Det Europæiske Lægemiddelagenturs Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) har anbefalet, at lægemidlet Taltz (ixekizumab) fra den hollandske medicinalvirksomhed Eli Lilly godkendes til behandling, oplyser agenturet. Dermed mangler kun den formelle godkendelse i EU-Kommissionen, førend midlet kan tages i brug på EU. Taltz anvendes til behandling af middelsvær til svær plaque-psoriasis hos voksne patienter med behov for systemisk behandling. Det aktive stof i Taltz, ixekizumab, er et monoklonalt antistof, som binder sig specifikt til og neutraliserer interleukin 17A (IL-17A). IL-17A...