Henrik Nedergaard

Tidlig opsporing af diabetes reducerer også hjertesygdom hos patienter uden diabetes Læger bør uddannes i at tage effektiv hånd om type 2-diabetes, mener Diabetesforeningen, efter studie har vist reduceret forekomst af hjertesygdom selv hos patienter uden diabetes som følge af indsatsen.

Helbredsundersøgelser af personer med høj risiko for at udvikle diabetes mindsker hjertesygeligheden, også blandt dem, der i undersøgelsen blive frifundet for type 2-diabetes.

Det viser data, der er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Diabetologia. Og derfor bør almen praksis styrkes, så de praktiserende læger kan prioritere tidlig opsporing af diabetes, mener Diabetesforeningen.

»Almen praksis er presset i dagens Danmark, og derfor skal området støttes. Der er gennem de sidste 15 år blevet lagt flere og flere opgaver ud til almen praksis, uden at der er tilført tilsvarende ressourcer. Antallet af praktiserende læger er faldet en smule i samme periode, mens antallet af speciallæger er fordoblet på hospitalerne,« siger Henrik Nedergaard, administrerende direktør i Diabetesforeningen.

Almen praksis afgørende spiller

Meldingen fra Diabetesforeningen kommer efter det internationale tidsskrift Diabetologia har bragt data fra Addition-studiet, et diabetesstudie, der i sin tid blev initieret på en bevilling fra Diabetesforeningen.

Samtidig kommer udmeldingen i slipstrømmen på det fælles politiske udspil, som Diabetesforeningen og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) for nylig gik ud med sammen, hvori de to organisationer pointerer, hvor vigtigt det er, at praksislægerne får bedre tid til at tage sig af patienter med type 2-diabetes. Det er både af hensyn til den enkeltes livskvalitet og samfundsøkonomien, understreger Henrik Nedergaard, der peger på praksislægerne som særdeles vigtige i forebyggelsesarbejdet.

»Vi skal se almen praksis som et helt afgørende led i behandlerkæden. Der har gennem nogle år været en tendens til at se de praktiserende læger som stående uden for sundhedssystemet, også fra PLO’s egen side. Der skal opnås nogle overenskomstaftaler med PLO, så de får et helt naturligt holde- og ståsted i forhold til resten af sundhedsvæsenet,« siger han.

Stort potentiale i tidlig opsporing

Diabetesforeningen og PLO lægger i deres fælles udspil vægt på, at det har afgørende betydning at kunne opspore flere med type 2-diabetes tidligere og deltage i kvalitetsudvikling på området. PLO og Diabetesforeningens fælles udspil om styrkelse af primærsektoren blev offentliggjort i begyndelsen af april og parterne gjorde det samtidig klart, at udspillet skulle ses i sammenhæng med, at den nye handleplan for diabetes, Diabetes II, er ved at blive udarbejdet.

I den kommende Diabetesplan II vil Diabetesforeningen blandt andet arbejde for, at almen praksis og det tværsektorielle samarbejde styrkes, så behandlingen af alle med diabetes bliver bedre. Og netop de takter er helt rigtige, mener også Torsten Lauritzen, der er Diabetesforeningens lægefaglige chefrådgiver og en af forskerne bag Addition-studiet.

»Samlet viser Addition-studiet et meget stort potentiale for nedsat sygelighed ved at tilbyde tidlig opsporing af diabetes ved brug at et risikospørgeskema, det vi kalder tidlig opsporing i risikogrupper. Alt tyder på, at tidlig opsporing bliver en del af den nye nationale handleplan for diabetes,« siger han og understreger, at også patienter uden diabetes har gavn af det forebyggende arbejde.

Skriv kommentar