Tag Archives | RADS

Fagudvalg splittes i to

RADS deler fagudvalget for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor samt neuroendokrine tumorer i to udvalg.

Fagudvalg er uforstående over for kritik fra Lif

Lægemiddelindustriforeningen har kritiseret Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicins anbefaling af et ikke-registreret lægemiddel til igangsættelse af fødsler. Formand for faguvalget bag anbefalingen, Morten Hedegaard, mener ikke, at kritikken er berettiget.

To firmaer klager over RADS til ombudsmand

To medicinalvirksomheder har henvendt sig til Folketingets Ombudsmand, da de finder det kritisabelt, at RADS kategorisk nægter dem aktindsigt i de drøftelser, der danner grundlag for  rådets afgørelser. Danske Regioner fastholder, at RADS ikke er omfattet af offentlighedsloven.

Fagudvalg vil stramme krav til hudmidler

Nye præparater på markedet er årsag til at RADS har besluttet at genindkalde fagudvalgene vedrørende biologisk behandling af hudsygdomme for at lave en ny behandlingsvejledning.