Tag Archives | RADS

RADS åbner for aktindsigt i rådets beslutninger

Efter sagen om afslag på aktindsigtsanmodninger har været behandlet hos Folketingets Ombudsmand, anerkender RADS at være omfattet af Offentlighedsloven og hermed underlagt krav om aktindsigt.

Den individuelle KOL-behandling slår igennem

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) barsler med en ny national anbefaling for KOL-behandlingen. Den vil føre til mere individuel behandling og reducere kraftigt i den klassiske kombinationsbehandling med inhalationssteroid, forudsiger lungemedicinere. 

Ombudsmand giver firmaer ret i sag om åbenhed i RADS

Folketingets Ombudsmand vurderer, at RADS er omfattet af offentlighedsloven, og det kan give medicinalvirksomheder mulighed for at aktindsigt de baggrundsinformationer, der ligger bag rådets beslutninger. Det er den foreløbige afgørelse i en sag, hvor to virksomheder har kritiseret RADS for at nægte dem aktindsigt i rådets afgørelser.