Tag Archives | Patientsikkerhed

Peter Gøtzsche

Peter Gøtzsche skaber påny røre om psykofarmaka

Lederen af det Nordiske Cochrane Center advarer om, at psykofarmaka hvert år slår en halv million ældre mennesker ihjel. Udmeldingen møder stærk modstand fra andre forskere i Cochrane-miljøet.

EMA styrker sin sikkerhedsovervågning af medicin

Det europæiske lægemiddelagentur EMA screener den medicinske litteratur for 400 grupper af aktive stoffer i et forsøg på at forbedre sin egen monitorering af lægemidlers sikkerhed og lette industriens overvågning af lægemidler.