Tag Archives | Patientsikkerhed

SST: MFR-vaccinen er sikker

Antallet af bivirkninger ved MFR-vaccinen er få i Danmark og stemmer ens med udenlandske erfaringer. Det konkluderer Sundhedsstyrelsen efter at have gennemgået alle indberettede bivirkninger de sidste fem år.

Sygehuse skal vælge imellem Fragmin og Innohep

Fragmin eller Innohep er jævnbyrdige midler til forebyggelse af venøse blodpropper, vurderer RADS. Af hensyn til patientsikkerheden skal kun et af midlerne til rådighed på hver sygehusafdeling, lyder anbefalingen.

Forkert insulinbehandling kan sætte diabetikeres liv på spil

Sidste år modtog mere end tusind diabetikere en forkert behandling med insulin. Nogle fejl var af så alvorlig karakter, at de kostede patienten livet eller potentielt kunne have haft døden til følge, viser ny temarapport fra Patientombuddet.

Sundhedsstyrelsen: Pandemrix var sikker

Medieomtale af mulige følger af influenzavaccinen Pandemrix har fået Sundhedsstyrelsen til at gennemgå alle indberetninger om formodede bivirkninger. Vaccinen var sikker, konkluderer Sundhedsstyrelsen.