Tag Archives | Novo Nordisk

Lægemiddelstyrelsen. Arkivfoto: Joachim Rode.

Jens Heisterberg går til Novo

Danmarks repræsentant i EU's videnskabelige komité, som vurderer lægemidler til humant brug (CHMP), forlader Lægemiddelstyrelsen.

Novo Nordisk taber sag ved landsretten

Medicinalfirmaet Novo Nordisk har tabt en sag til komponisternes sammenslutning Koda ved Østre Landsret. Afgørelsen betyder, at Novo skal tilbagebetale Koda for brug af kunstnere ved en lukket firmafest i 2013.