Tag Archives | LIF

Ida-Sofie-Jensen

Lif: Regioner laver urealistiske budgetter

Lægemiddelindustriforeningen undrer sig over, at regionerne budgetterer med faldende udgifter til medicin i en tid med flere patienter og nye dyre behandlinger på vej.

ENLI får nye beføjelser ved lægemiddelforsøg

Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien har fået udvidet sit ressortområde til også at kontrollere og sanktioner virksomheder, der ikke lever op til retningslinjerne for kliniske lægemiddelforsøg og non-interventionsforsøg.

Lif vil have EMA til Danmark

Melder Storbritannien sig ud af EU til sommer, skal Det Europæiske Lægemiddelagentur have et nyt hjem. Lif ser gerne, at agenturet placeres i Danmark.

Ida Sofie Jensen

Lif tror stadig på rabataftale inden deadline

Lægemiddelindustriforeningen tror fortsat på, at det kan lade sig gøre at blive enige om en ny medicinrabataftale, inden den nuværende – som allerede er blevet forlænget én gang – udløber 1. april.

Ida-Sofie-Jensen

Lif: Medicinråd bliver en stopklods for onkologien

Danske regioners prioriteringsmodel lægger op til at vurdere merværdi i forhold til standardbehandling. Men det er svært inden for kræftområdet, hvor f.eks. medicin mod lungekræft endnu kun er under udvikling, mener Lægemiddelindustriforeningen.