Tag Archives | Lægemiddelstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen. Arkivfoto: Joachim Rode.

Jens Heisterberg går til Novo

Danmarks repræsentant i EU's videnskabelige komité, som vurderer lægemidler til humant brug (CHMP), forlader Lægemiddelstyrelsen.

Flere demensmidler får ændret tilskudsstatus

En standardisering af udredning og behandling af demens gør, at Lægemiddelstyrelsen nu ændrer tilskudsstatus på tabletter med donepezil og memantin fra ingen tilskud til generelt klausuleret tilskud. Andre midler får i samme ombæring ændret tilskudsstatus.

Medicintilskudsnævnet søger nyt medlem

Det er tid til at ansøge, hvis man vil repræsentere patient- og forbrugerinteresser i Lægemiddelstyrelsens medicintilskudsnævn. Den fireårige medlemsperiode udløber til august for direktør Thorkil Clement Kjær fra Astma-Allergiforbundet.

HPV-bivirkningsramte piger i højere grad syge i forvejen

Foreløbige resultater fra en registerundersøgelse foretaget af Statens Serum Institut viser, at piger med formodede bivirkninger efter HPV-vaccination gik oftere til læge og var mere syge før vaccinationen end andre unge vaccinerede kvinder