Tag Archives | diabetes

NICE anbefaler tre diabetesmidler i ét hug

Det britiske prioriteringsinstitut NICE anbefaler, at tre SGLT2-hæmmere til behandling af patienter med type 2-diabetes – Invokana, Forxiga og Jardience – tages i brug.

Et stresset byliv øger risikoen for diabetes

Lange arbejdsdage og meget pendling frem og tilbage er aktive drivere i udviklingen af diabetes, viser ny forskning initieret af Novo Nordisk. Resultaterne tyder på, at man i alt for høj grad har fokuseret på sygdommens biomedicinske risikofaktorer.