Superbakteriers følsomhed overfor antibiotika kan genoprettes Danske forskere har opdaget gener, som er afgørende for bakteriers resistens mod antibiotika.

Ny forskning baner vejen for lægemidler, der kan genoprette følsomheden over for antibiotika i multiresistente superbakterier. Forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og Ross University School of Veterinary Medicine (Ross) har udviklet en ny metode til at genskabe følsomheden over for antibiotika hos de multiresistente bakteriestammer Klebsiella pneumoniae og Escherichia coli. Det skriver universitetet på sin hjemmeside.

Opdagelsen kan få stor betydning for bekæmpelsen af ESBL-bakterien Klebsiella pneumoniae, der på verdensplan er den vigtigste årsag til dødelige lungeinfektioner og blodforgiftninger.

Forskerholdet har ved hjælp af avanceret genteknologi identificeret flere bakteriegener, som er afgørende for, at bakterierne er resistente mod antibiotika. Forskningen påviser, at især ét af disse gener – dedA – er afgørende for bakteriernes udvikling af resistens. Ved at deaktivere dette gen kan man således genoprette bakteriernes følsomhed over for det ældre antibiotikum Colistin.

Næste skridt er at udvikle såkaldte helper drugs, der kan hæmme/deaktivere generne og i kombination med antibiotika genoprette antibiotika-effekten af Colistin og andre typer af antibiotika.

Resultatet fra forskningen er publiceret i to studier, der netop er blevet udgivet i de internationalt anerkendte videnskabelige tidskrifter Nature Journals og Antimicrobial Agents and Chemotherapy.

Scientific Reports 2071; 7, 42483: The secondary resistome of multidrug-resistant Klebsiella pneumoniae

Antimicrobial Agents and Chemotherapy, online: Cephem potentiation by inactivation of non-essential genes involved in cell wall biogenesis of β-lactamase-producing Escherichia coli

Skriv kommentar