Opdaterede anbefalinger for KOL-behandling på vej til almen praksis Sundhedsstyrelsen har afsluttet høringen for et baggrundsnotat om vedligeholdelsesbehandling af KOL uden astma

Sundhedsstyrelsens Institut for Rationel Farmakoterapi har afsluttet den høring om vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) uden astmakomponent, som blev indledt i starten af sommeren. Der er tale om et baggrundsnotat i Den Nationale Rekommandationsliste (NRL), som omhandler lægemidler til vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) uden astmakomponent hos voksne i almen praksis.

Den nationale rekommandationsliste for lægemidler til vedligeholdelsesbehandling af KOL uden astmakomponent vurderer korttidsvirkende selektive beta-2-adrenoceptoragonister til inhalation og peroral behandling (SABA), korttidsvirkende antikolinergika til inhalation (SAMA), kombinationen af SABA/SAMA til inhalation i samme device, langtidsvirkende selektive beta-2-adrenoceptoragonister til inhalation (LABA), langtidsvirkende antikolinergika til inhalation (LAMA), kombinationen af LABA/LAMA til inhalation i samme device og glukokortikoid i kombination med langtidsvirkende beta-2-adrenoceptoragonist til inhalation (ICS/LABA).

I det udkast, som blev sendt i høring blev lægemidlerne rangordnet på tre niveauer: Rekommanderet, rekommanderet i særlige tilfælde, eller ikke rekommanderet. Rekommanderede lægemidler er midler, som vurderes mere gavnlige end skadelige for de fleste patienter i forhold til ingen farmakologisk behandling, samt ligeværdige valg.

Rekommanderet i særlige tilfælde er i tilfælde, hvor der er ”rekommanderede” lægemidler, som vurderes ikke at være ligeværdige med ’rekommanderede’ lægemidler, men ikke mere skadelige end gavnlige for de fleste patienter i forhold til ingen farmakologisk behandling. Det kan også være lægemidler, hvor det vurderes usikkert, om de er mere gavnlige end skadelige for de fleste patienter i forhold til ingen farmakologisk behandling. Lægemidler, der er ’rekommanderet i særlige tilfælde’, er ikke nødvendigvis ligeværdige valg.

Ikke rekommanderede lægemidler er midler, som vurderes mere skadelige end gavnlige for de fleste patienter i forhold til ingen farmakologisk behandling, eller i forhold til lægemidler, som er ’rekommanderede’ eller ’rekommanderede i særlige tilfælde’.

Formålet med den nationale rekommandationsliste er at støtte alment praktiserende læger i valget mellem tilgængelige lægemidler inden for en defineret lægemiddelgruppe, og til en udvalgt patientgruppe. Listen omfatter kun sygdomme og lægemidler, hvor iværksættelse og opfølgning af farmakologisk behandling forventes at kunne foregå i almen praksis. Listen er ikke en behandlingsvejledning, men ment som beslutningsstøtte til valg eller fravalg af et lægemiddel inden for en given lægemiddelgruppe til en konkret patientgruppe.

En specialistgruppe under Sundhedsstyrelsen skal vurdere de indkomne høringssvar, og styrelsen forventer, at de indkomne høringssvar vil blive offentligt tilgængelige i første halvdel af september.

Skriv kommentar