NEXT: Hold fast i konkurrencedygtige gebyrtakster for kliniske forsøg For høje gebyrer kan få lægemiddelvirksomheder til at fravælge Danmark som forsøgsland, frygter NEXT.

Effektive nationale myndigheder og konkurrencedygtige priser har stor betydning for lægemiddelvirksomheder, når de skal vælge forsøgsland. Derfor ser NEXT med en vis bekymring på regeringens to udkast til nye bekendtgørelser, som lægger op til, at der fra 1. juli indføres nye gebyrtakster i forbindelse med kliniske forsøg.

NEXT har sammenlignet de foreslåede gebyrer med niveauet i Sverige, Belgien og Storbritannien. Sammenligningen viser, at der er lagt op til gebyrforhøjelser i Danmark, som vil tre til syvdoble de nuværende gebyrer – fra de nuværende ca. 7.700 kr. og op til ca. 57.000 kr. Særligt bekymrende er det foreslåede gebyr på ikke-kommercielle forsøg, hvor prisen stiger fra ca. 7.700 kr. til ca. 45.000 kr. I Sverige er det tilsvarende gebyr kr. 0, i Belgien ca. 27.000, og i Storbritannien ca. 2.000 kr.

»Det kan skabe en barriere for, at lægemiddelvirksomhederne vælger Danmark som forsøgsland. Derfor mener vi, at det bør tilstræbes, at gebyrerne ligger på niveau med de europæiske lande, vi sammenligner os med i konkurrencen om at tiltrække kliniske forsøg,« siger NEXT-formand Thomas Kongstad Petersen, i en udtalelse.

NEXT, National Experimental Therapeutic Partnership, arbejder for at gøre Danmark til et foretrukket land at udføre tidlige kliniske forsøg i. NEXT-formand Thomas Kongstad Petersen anerkender, at der er behov for stærk lægemiddelstyrelse i Danmark:

»I NEXT har vi fuld forståelse for, at kvalitet koster penge. Effektive og kompetente myndigheder er et væsentligt kriterie for lægemiddelvirksomheder, når de vælger, hvor de vil placere deres kliniske forsøg. Vi mener, at en stærk Lægemiddelstyrelse er en forudsætning for gode rammevilkår for den kliniske lægemiddelforskning i Danmark,« siger Thomas Kongstad Petersen.

Lægemiddelindustriforeningen (LiF) har også anbefalet, at Lægemiddelstyrelsens fremtidige gebyrtakster holdes på et konkurrencedygtigt niveau i forhold til sammenlignelige lande,

»Vi anerkender, at de nuværende gebyrer for kliniske forsøg er lave, og at stigninger er nødvendige. Men det er alt andet lige rimeligt at stille spørgsmålstegn ved om stigningerne behøver være så voldsomme, som der er lagt op til. I så fald vil gebyrer for kliniske forsøg i Danmark komme til at ligge højt – hvis ikke højest i Europa, og det vil få betydelige uhensigtsmæssige konsekvenser,« har LiF’s direktør Ida Sofie Jensen sagt i en udtalelse fra foreningen.

Også Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) har advaret mod de nye gebyrer. LVS’ formand Henrik Ullum mener, at de vil være en ny byrde på vej til de, der driver sundhedsforskning i Danmark.

»Det er en rigtig skidt idé i en tid, hvor forskningsbudgetterne i forvejen er under pres.

Forskning i almindelighed og sundhedsforskningen i særdeleshed er en dansk styrkeposition og i den grad noget af det, vi skal leve af i fremtiden. I stærk konkurrence med andre lande i Østen og i Vesten, og her er det en særlig pointe, at vores nærmeste nabolande Norge, Sverige og Tyskland har lave gebyrer for forskning,« siger Henrik Ullum i en udtalelse.

Skriv kommentar