Navnerod gør register over lægers bijob ubrugeligt

Lægemiddelstyrelsen har rod i registeret over lægers tilknytning til medicinalvirksomheder. Det er en brist i gennemsigtigheden og en stor ulempe for lægerne selv, siger næstformand i Lægeforeningen, Yves Sales, som kalder Lægemiddelstyrelsens register ’særdeles mangelfuldt’.

Læger har pligt til at søge Lægemiddelstyrelsen om tilladelse, hvis de vil samarbejde med en medicinalvirksomhed, og hvis de får tilladelse, bliver de skrevet på en liste, som ligger offentligt tilgængeligt på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Formålet er at skabe åbenhed om relationerne mellem læger og industri, men elementære mangler betyder, at registeret ikke giver noget præcist overblik over omfanget af samarbejdsrelationerne.

Lægerne registreres med navn og titel, og den største årsag til uklarhed er, at en del læger har samme navn og bliver registreret med titlen ’læge’. Navnesammenfald betyder derfor, at mange læger på listen ikke umiddelbart kan identificeres. Dertil kommer, at usikkerhed blandt lægerne omkring regler og ansøgning betyder, at mange ikke får skrevet en slutdato på deres ansøgning og derfor står på listen flere år efter, at deres samarbejde er ophørt.

Resultatet er en liste, der indeholder et ukendt antal uidentificerbare personer og for længst ophørte aftaler.

»Det er afgørende for overblikket at få styr på registeret. Listen er den eneste mulighed for offentligheden for at få indblik i lægers relationer til industrien, men den er stort set ubrugelig, når man ikke med sikkerhed kan identificere de enkelte læger og deres tilhørsforhold,« siger Yves Sales, næstformand i Lægeforeningen.

Ingen mulighed for kontrol
Der har de seneste år været stort fokus på lægers forbindelser til medicinalindustrien i de landsdækkende medier, og opmærksomheden har fået både Sundhedsministeriet og Lægeforeningen til at nedsætte arbejdsgrupper, der skal vurdere, om der er behov for at skærpe reglerne omkring samarbejdsrelationerne.

I kommissoriet for Sundhedsministeriets arbejdsgruppe står der bl.a., at gruppen skal tage stilling til åbenhed og offentliggørelse af lægernes samarbejde med industrien, det vil sige til Lægemiddelstyrelsens register. Lægeforeningens holdning er, at der skal være fuld åbenhed om lægernes engagement, og en rundringning, som Dagens Medicin har foretaget blandt en række læger, som står på Lægemiddelstyrelsens liste, tyder på, at Lægeforeningen har opbakning blandt medlemmerne.

Ikke benyttes
Registeret kan imidlertid ikke i sin nuværende form benyttes til vurdering af lægers habilitet, siger Yves Sales.

Han foreslår, at Lægemiddelstyrelsen i første omgang løser problemet med navneforvirringen ved at skrive lægens autorisations-id på listen.

»Lægers autorisations-id er ikke hemmeligt, og hvis man benyttede det, ville der ikke være nogen tvivl om, hvilke læger der er tale om. Autorisations-id er en entydig identifikation, som vil kunne skelne to forskellige Claus Hansen’er fra hinanden,« siger Yves Sales.

Yves Sales bakkes op af formanden for de praktiserende læger, Henrik Dibbern. Han håber, at der vil blive strammet op omkring registeret i forbindelse med, at Sundhedsministeriets arbejdsgruppe gennemgår reglerne for samarbejde.

»Det ville være rart for alle parter, hvis der var et enkelt og forståeligt register. Det må både være i interesse for dem, der gerne vil holde øje med lægernes forbindelse til industrien, og for de læger, der har samarbejdet. Hvis man skal kunne vurdere forbindelserne mellem læger og virksomheder, skal oplysningerne være både korrekte og forståelige,« siger Henrik Dibbern.

Venter på ministeriet
Chef for forbrugersikkerhed i Lægemiddelstyrelsen, Henrik G. Jensen, har ansvaret for registeret, og han medgiver, at listen er forældet. Han afventer et udspil til udformningen af et nyt register fra den arbejdsgruppe i Sundhedsministeriet, som skal gennemgå reglerne om lægers tilknytning til industrien.

»Kommunikationen omkring lægernes forbindelse til industrien er rigtig vigtig, og det er klart, at det vil indgå i vores drøftelser om en ny liste, at personer på listen skal kunne identificeres entydigt. Når ministeriets arbejdsgruppe er færdig med arbejdet, vil der ligge et forslag til at modernisere listen både teknisk og indholdsmæssigt, og medmindre deres forslag kræver lovændringer, vil det ikke tage lang tid at lave en ny liste,« siger han.  Arbejdsgruppens udspil vil komme op til sommerferien 2012, forventer Henrik G. Jensen.

En enkelt rettelse vil dog blive indført i registeret, allerede før udspillet kommer. For at løse problemet med navnesammenfald har Lægemiddelstyrelsen efter Dagens Medicins henvendelse besluttet at skrive postnummer på de læger, der ikke er ene om deres navn. Derudover vil der blive lagt en vejledning i, hvordan man bliver slettet fra listen på styrelsens hjemmeside, hvis samarbejdet er ophørt.

»Listen er ti år gammel og trænger til at blive opdateret,« siger Henrik G. Nielsen.