Medicinrådet skærper regler for medlemmers samarbejde med firmaer En ny fortolkning af regel for habilitet forbyder medicinrådets medlemmer at rejse med de firmaer, der har sager i behandling eller deres konkurrenter.  

Medicinrådet skærper nu sin tolkning af habilitetsregler ved at kræve, at dets medlemmer ikke må rejse sammen med firmaer – eller konkurrenter til firmaer – der har en sag i behandling i rådet. Dertil kommer, at fagudvalgsmedlemmer ikke må have deltaget i advisory boards inden for de seneste to år. Det skal give rådet ro på bagsmækken, så det fremover ikke skal bruge så meget tid på at besvare kritiske spørgsmål, men får mere arbejdsro til at løse sine opgaver.

Det fortæller Medicinrådets ene formand, Steen Werner Hansen.

»Håbet er, at den skærpede tolkning kan være med til at beskytte de medlemmer, der udpeges til de forskellige fagudvalg, som er med til at give anbefalinger, så de kan koncentrere sig om deres arbejde frem for at skulle forholde sig til spørgsmål om deres habilitet,« siger Steen Werner Hansen.

Medicinrådet har endnu ikke så mange måneder på bagen, men spørgsmålet om habilitet har været diskuteret ved flere møder. Det hænger sammen med, at tolkningen af habilitetserklæringerne ved rådets etablering er blevet skærpet betydeligt i forhold til de habilitetsregler, der gjaldt for rådene KRIS og RADS, som Medicinrådet erstatter. Den lempeligere tolkning af erklæringerne betød, at der i deres levetid har været en del sager, hvor journalister og interessenter har stillet spørgsmålstegn ved medlemmers habilitet – sager, som Steen Werner Hansen håber ikke længere vil kunne finde sted med den nye tolkning af habilitetsreglerne.

 

Skriv kommentar