Lif vil holde Medicin­rådet i ørerne i 2017
»Det er et bureaukratisk monster, regionerne har sat i verden, og vi ved i realiteten ikke, hvad vi får ud af det,« siger Ida Sofie Jensen om Medicinrådet.Foto: Lif

Lif vil holde Medicin­rådet i ørerne i 2017 »Fra politisk hånd har man valgt, at rådet skal asfaltere, mens det kører, og derfor er vi på vagt over for, om det overholder regeringens syv principper for prioritering,« siger koncernchef Ida Sofie Jensen, Lif.

Dagens Pharma (DP): Hvad bliver Lif’s fokusområder i 2017?

Ida Sofie Jensen (ISJ): Under den forhenværende regering blev der nedsat et vækstteam, hvis opgave var at skabe gode vilkår for en global lægemiddelindustri i Danmark.

De sidste ti år er eksporten af medicin steget markant, og den danske lægemiddelindustri er nu for alvor moden til at rykke ind på et globalt marked. Men vi er i stærk konkurrence med andre life science-områder, og Lif vil fokusere på at fremme forskningsmiljøerne på universiteterne, så vi kan blive ved med at producere dygtige kandidater, som kan søge industrien.

Et andet vigtigt fokusområde er at få EMA til Danmark. Det vil passe utrolig godt ind i forhold til strategien om at gøre Danmark til en life science nation. Kommer EMA til Danmark, vil 900 specialister fra hele Europa få hovedsæde i København. Det vil uden tvivl tiltrække faglig ekspertise og skabe et stærkt fundament for innovation.

DP: Hvordan kommer Lif til at præge dagsordenen i 2017?

ISJ: Vi vil forsøge at påvirke processerne i det nye Medicinråd. I Lif er vi kritiske over for, at man fra politisk hånd har valgt, at rådet skal asfaltere, mens det kører, og har undladt at beskrive alle  processer i metodehåndbøgerne fuldt ud. Vi vil holde nøje øje med, at rådet overholder de syv principper for prioritering, som Folketinget har sat op.

Lif vil især være observante i forhold til om tidsfristerne for sagsbehandlingen bliver overholdt, om alle patienter får den behandling, de har gavn af, og om hyppige behandlingsskift kan have negative konsekvenser. Det er et bureaukratisk monster, regionerne har sat i verden, og vi ved i realiteten ikke, hvad vi får ud af det. Det er et eksperiment, og alle famler lidt i blinde.

DP: Hvem bliver Lif’s vigtigste alliancepartnere i 2017?

ISJ: Vi har flere vigtige alliancepartnere, men det ligger i vores DNA, at de vigtigste partnere er patienterne, da de er aftagere af vores produkter, og regionerne, da de er bestemmende for, hvilke produkter, patienterne får adgang til.

Lægeforeningen bliver også en vigtig partner i det kommende år, da det står på vores fælles dagsorden, at vi skal diskutere tilknytningsreglerne. I udgangspunktet er reglerne formuleret og listerne udarbejdet for at sikre transparens, men i praksis er listerne blevet udskamnings-lister, som lægerne ikke har lyst til at stå på. Det er et meget problematisk, da industrien er dybt afhængige af samarbejdet med dygtige læger for at kunne bringe medicin ud til patienterne.

Vi så rigtig gerne, at flere præparater fik klausuleret tilskud, og Lif vil gerne være med til at tage et økonomisk ansvar, som kan dække risikoen ved eventuelle fejlvurderinger.
– Ida Sofie Jensen

DP: Hvor ser Lif de største udfordringer i 2017?

ISJ: Tilskudsreglerne til medicin i praksissektoren er på mange måder utidssvarende. Her står vi sammen med Sundhedsministeriet overfor en udfordring med at få dem moderniseret. I dag har de patienter, der behandles i almen praksis ikke adgang til den nyeste medicin på samme måde som dem, der behandles på et sygehus.

Vi har mødt forståelse for, at reglerne trænger til et eftersyn, og det er en udfordring vil vil tage op i løbet af 2017. En anden udfordring er, at tilskudsnævnet for hyppigt afviser præparater af frygt for udgifterne. Vi så rigtig gerne, at flere præparater fik klausuleret tilskud, og Lif vil gerne være med til at tage et økonomisk ansvar, som kan dække risikoen ved eventuelle fejlvurderinger. Et andet udfordrende områder bliver at få udbredt brugen af PRO-data som et mål for kvalitet i hele sundhedsvæsenet.

Vi har i flere år bedømt kvalitet ud fra effektivitets- og produktivitetsmål, men hvis vi reelt skal vide, om en behandling er bedre end den anden, er vi nødt til at spørge patienterne. I samme regi mener Lif, at det er afgørende at dedikere ressourcer til forskning i personlig medicin.

DP: Hvad vil I gerne sige, at Lif har opnået ved udgangen af 2017?

ISJ: Vi vil gerne have en life science-strategi ved udgangen af 2017. Og så vil vi have sikkerhed for, at Danmark fortsat er et af de steder i Europa, hvor patienterne får hurtigst adgang til den nye medicin. Det er også rigtig vigtigt for os, at lægerne stadig fremadrettet ønsker et godt og tæt samarbejde med industrien, så vi kan fremme Danmarks position inden for lægevidenskabelig forskning.

Vi vil også gerne kunne sige, at vi har fået moderniseret tilskudsreglerne til medicin i praksissektoren. Og endelig håber vi at kunne sige, at vi er kommet lidt længere med arbejdet med at få EMA til Danmark.

Skriv kommentar