Læger får 40 mio. kr. om året fra industrien
Foto: Jon Norddahl

Læger får 40 mio. kr. om året fra industrien Omkring 11.000 samarbejder mellem læger og industri er registreret de seneste tre år hos Lægemiddelindustrien. Ny analyse viser at det samlede honorar som læger får svarer til lidt over 40 mio. kr. i pr. år

På to et halvt år er der udbetalt honorarer for 108 mio. kr. fra Lægemiddelindustrien til læger. Det viser tal, som Lægemiddelindustriforeningen (LIF) har trukket tallene ud fra Lægemiddelstyrelsens register over lægers tilknytninger og lavet en samlet analyse af tallene.

Honorarerne svarer til lidt over 40 mio. kr. i pr. år, og hos LIF lægger man vægt på, at pengene er med til at gavne forskningen og efteruddannelsen af læger i Danmark.

»40 mio. kr. om året er ikke meget i forhold til, hvor meget samarbejde der er, og hvor meget nødvendigt samarbejde der er. Pengene dækker over et omfattende og uundværligt forskningssamarbejde mellem industrien og sundhedspersoner. Det er en forudsætning for at udvikle nye lægemidler, at man har disse samarbejder,« siger Carsten Blæsberg, chefkonsulent i Lif, der henviser til en en opgørelse fra Rigsrevisionen, der viser, at danske læger årligt bijobber for mindst en mia. kr.

»Samarbejdet med lægemiddelvirksomheder er en forsvindende lille del af lægernes biindtægter og set ud fra den sammenligning, synes vi ikke, at det er noget stort beløb, når man tænker på, hvad der kommer ud af det forskningsmæssigt. Også set i betragtning af, hvor mange læger der er i Danmark, er det et begrænset beløb. Der er også mange, der har tilknytning til industrien, som ikke får honorarer. Det kan f.eks. være omkring klinisk forskning, hvor det er en del af deres arbejde og normale aflønning på hospitalet.« siger han.

Siden 2014 har det været lovpligtigt for læger, tandlæger, sygeplejersker og apotekere at registrere de tilknytninger og samarbejder, som de måtte have med lægemiddelindustrien. Samarbejderne skal anmeldes til Lægemiddelstyrelsen.

På de tre år er cirka 11.000 tilknytninger fordelt på 3.300 sundhedspersoner registreret. En stor del er forskningsprojekter mellem læger og lægemiddelvirksomheder, og ud af de 11.000 samarbejder tæller forskning 4.836 tilknytninger.

LIF’s gennemgang af alle registrerede tilknytninger viser, at 56 pct. af tilknytningerne involverer honorar. Modtager lægen honorar for en opgave, er det typisk i størrelsesordenen 5.000-30.000 kroner. Cirka halvdelen – 388 ud af de 798 læger, der modtager et honorar for forskningssamarbejde, får et beløb på under 10.000 kr. i honorar.

»Gennemsigtigheden er vigtig, og så kan analysen forhåbentlig bidrage til at afdække hvad der op og ned i det her. Det er vigtigt at aflive myterne og få skabt større fokus på det, som det handler om. De fleste nok være overraskede over, at læger ikke får så meget fra industrien. Det er ikke nogen guldgrube, de får for at levere nogle ydelser, som gavner forskning og udviklingen på området,« siger Carsten Blæsberg.

Skriv kommentar