Lægemiddelindustrien får færre bøder for ulovlig markedsføring Antallet af sager om ulovlig markedsføring over for sundhedspersoner er faldet markant de seneste fem år.

Fordommene om dyre rejser, fornemme middage og kongresser på femstjernede hoteller betalt af lægemiddelindustrien lever i bedste velgående, men lægemiddelindustriens forhold til lægerne er underlagt skrappe vilkår, og de etiske retningslinjer bliver der holdt nøje øje med.

Tiderne har forandret sig, og der bliver færre sager om ulovlige reklamer rettet mod sundhedspersonale fra industrien.

Det oplever man hos lægemiddelindustriens etiske nævn ENLI. Organisationen kontrollerer alle reklameaktiviteter, også efteruddannelseskurser, som lægemiddelvirksomheder arrangerer for læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale.

»Vi har skrappe regler for, at man ikke må give gaver af nogen art. End ikke en kuglepen,« siger Rikke Bækgaard Thomassen, sekretariatschef i ENLI, der kontrollerer den markedsføring som industrien laver.

Virksomhederne har pligt til at anmelde alle aktiviteter til ENLI, som er direkte målrettet mod sundhedspersoner. I halvdelen af de anmeldte næsten 6.000 årlige aktiviteter laver ENLI en stikprøvekontrol.

I alt har cirka 2.700 sager været gennem kontrollen hvert år og i 2016 var det 25 sager, der endte med en bøde for ulovlig markedsføring. Det er under en procent og er et markant fald. I 2012 var tallet på 61 bøder, i 2015 var det faldet til 41 og i 2014 til 30 sager. I 2015 var der 21 bødesager. Bøderne er siden 2012 faldet fra i alt 2,1 mio. kr. til 685.000 kr.

»I ENLI ser vi på relationen mellem lægemiddelindustrien og sundhedspersonerne. Vi har skrappe regler for at man ikke må give gaver af nogen art. End ikke en kuglepen. Frokoster og forplejning skal være indenfor en rimelig ramme, og vil man som virksomhed sponsorere uddannelsesaktiviteter for sundhedspersonale, hvilket er et ganske reelt initiativ, så sikrer vi, at der er et væsentligt fagligt indhold, som gør, at det er relevant,« siger Rikke Bækgaard Thomassen og forklarer, at der ligger et systematisk arbejde bag kontrollen og, at målet er at få antallet af sager til at falde.

»Vi har arbejdet meget systematisk med at sikre, at der er noget læring i vores afgørelser, og vi kan heldigvis se resultatet af vores indsats. Det skal ikke kunne betale sig at overtræde reglerne, men man skal også hjælpes til at forstå dem – ellers bliver det jo ikke bedre,« siger hun og peger på, at virksomhederne også i større omfang er blevet bedre til at søge vejledning, inden de iværksætter nye tiltag, for at undgå at lave fejl.

Skriv kommentar