Astmamiddel får blåstempling af KRIS Regionernes råd for ibrugtagning af medicin anbefaler nyt lægemiddel som tredjelinjebehandling til patienter med svær astma.

Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) har på sit seneste møde valgt at anbefale lægemidlet Cinqair (reslizumab<) som tredjelinjebehandling til patienter med svær eosinofil astma, som ikke har opnået en tilstrækkelig behandlingseffekt med højdosis inhalationssteroid, samt en yderligere forebyggende behandling.  

Det fremgår af referatet fra rådets seneste møde.

Forud for mødet i KRIS havde overlæge på medicinsk afdeling på Vejle Sygehus fremsendt en ansøgning om national ibrugtagning af Cinqair. Den baserede sig på fem randomiserede, placebokontrollerede og dobbeltblinde studier, hvor de deltagende havde dårligt kontrolleret astma. Sammenlignet med Nucala (mepolizumab), som er et lægemiddel godkendt til samme indikation, viste Cinqair sig hurtigere at indsætte en virkning og øge lungefunktionen. Der findes endnu ikke sammenlignende studier mellem Cinqair og Nucala.

I sin vurdering af ansøgningen lagde KRIS vægt på, at »behandling med reslizumab er dokumenteret at reducere forekomst af forværringer i den angivne patientkategori, men uden sikker effekt på øvrige sygdomsparametre.«

Det tilføjes i referatet, at der ikke findes videnskabelig litteratur om, hvordan behandlingen skal iværksættes, men KRIS vurderer, at de kriterier, der er beskrevet i relation til anbefalingen af Nucala, også gælder for behandling med Cinqair.

KRIS bemærker sidst i referatet, at Nucala og Cinqair har samme virkningsmekanisme, og derfor ikke kan anvendes sekventielt, da der ikke findes studier, der understøtter dette. KRIS sender sin afgørelse til Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, så der kan foretages en samlet vurdering af behandlingsområdet.

Skriv kommentar