Forskning i hjerteflimmer får 31 mio. kr.

Der mangler nye måder at behandle den mest almindelige hjerterytmeforstyrrelse, atrieflimmer, der medfører blodpropper og tidlig død for tusindvis af patienter.

Derfor har EU-Kommisionen bevilliget 31 mio. kr. til lektor Thomas Jespersen fra Biomedicinsk Institut.

De 31 mio. kr.  skal bruges til at etablere et europæisk netværk mellem 11 ledende forskningsinstitutioner og biotekfirmaer, så man kan specialuddanne ph.d.er til at forske i, hvordan der skal udvikles nye metoder til at forebygge og behandle hjerterytmeforstyrrelser.

I alt vil 15 ph.d.-studerende gennem træning i både private og offentlige forskningsmiljøer inden for en lang række forskellige forsknings- og erhvervsdiscipliner blive uddannet til at gå direkte ud i biotek- og lægemiddelindustrien. Fem ph.d.er knyttes til SUND, under Københavns Universitet.

»Alle ph.d.erne kommer til at have et længerevarende ophold i en industrivirksomhed. Samtidigt lægges der stor vægt på multidisciplinær træning og internationalisering. Det kommer til at gøre en kæmpeforskel for, hvordan de i deres fremtidige karriere arbejder med innovation og udvikling,« siger Thomas Jespersen om den store EU-bevilling.

Bevillingen betyder, at der både uddannes 15 nye europæiske forskere med speciale i området, og at de med kobling til væsentlige virksomheder rundt om i Europa kommer til at gøre direkte gavn i biotek- og lægemiddelindustrien.

»De ph.d.er, der gennemgår denne træning, vil være i dialog med både lægemiddelindustri og forskningsmiljøer på tværs af Europa. Det giver en unik synergi,« siger Thomas Jespersen.