Folketinget vil ændre regler for medicintilskud Sundhedsudvalg vil have minister til at ændre regler for medicintilskud, så patienter undgår store udsving i tilskuddet.

Alle partier i Folketingets Sundhedsudvalg pålægger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) at indkalde til forhandlinger om medicintilskud. Udvalget vil have gjort op med store udsving i tilskud hen over året, der fører til, at nogle borgere ikke har råd til medicin. Det skriver Altinget.

Et flertal i udvalget mener, at »det nuværende medicintilskudssystem til borgere med store medicinregninger lader til at være uhensigtsmæssigt opbygget, idet det offentliges tilskud til medicin ikke er jævnt fordelt over året, men i stedet efterlader borgerne med en meget større udgifter til medicin i starten af tilskudsåret end i slutningen af tilskudsåret, og udvalget forventer, at regeringen indkalder til forhandlinger om at løse problemet med det ujævnt fordelte medicintilskud, så disse kan være afsluttet inden den 1. oktober 2017, lyder det i beretningen fra sundhedsudvalget.

Reglerne for medicintilskud har fået opmærksomhed hos politikerne i sundhedsudvalget, efter en undersøgelse fra Apotekerforeningen viste, at hver anden apoteker ugentligt oplever, at borgere må forlade apoteket uden deres lægeordinerede medicin, fordi de ikke har råd.

Apotekernes formand Anne Kahns glæder sig over, at politikerne vil se på reglerne for medicintilskud.

»Det tegner rigtig godt, at der er bred politisk enighed om at hjælpe dem, der ikke har råd til deres medicin, og som ikke falder ind under henstandsordningen. Nu vil vi følge meget nøje med i hvilken løsning, partierne når frem til. Jeg håber, politikerne vil bruge det forslag, vi allerede har spillet ind, og som kan gøre en reel forskel for de borgere, som er ramt,« siger Anne Kahns i en udtalelse.

Danske Patienter er enig i, at systemet bør ses igennem og ændres, men mener samtidig, at man kun når noget af vejen  ved at fordele tilskuddene til medicin mere jævnt ud over året

Man kan nå et stykke af vejen ved at jævne tilskuddet mere. Det vil give folk mulighed for i højere grad at planlægge deres udgifter til medicin. Det er meget voldsomt, hvis man er på en lav overførselsindkomst, at man pludselig skal til at betale en meget stor del selv, hvis man har været tilskudsberettiget, og ens år udløber, siger patientforeningens formand Camilla Hersom i en udtalelse.

Skriv kommentar