EMAs nye værtsland udpeges i oktober På weekendens EU-topmøde foreslog EUs præsident Donald Tusk, at EU's ledere i juni skulle blive enige om, hvilke kriterier der skal danne grundlag for valget. Den endelige beslutning træffes i efteråret.

EUs præsident Donald Tusk går sine egne veje i sine overvejelser om, hvornår det europæiske lægemiddelagenturs EMAs nye værtsland skal udpeges. Selvom en del EU-lande på EU-topmødet i weekenden opfordrede til at træffe en afgørelse i juni, holder Tusk fast ved, at det er bedre at vente til efteråret. Juni er så måneden, hvor landene skal nå til enighed om, hvilke kriterier, det endelige valg skal baseres på. Ingen sagde ham efterfølgende imod. Det skriver Politico

»Alle lande ønsker at få det hele, så medmindre vi har nogle objektive kriterier, vil det blive svært at træffe en afgørelse,« sagde en højtstående embedsmand fra Kommissionen og tilføjede, at EU-ledernes beslutning om at valget af værtsland skal være enstemmig.

Ambassadører i Bruxelles og EU-ministerne vil udarbejde kriterierne og beslutningen om agenturernes placering, sagde den irske premierminister Enda Kenny, hvis regering har kæmpet for at få EMA med det primære argument, at Irland er tæt på  London.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har gennemført informationsmøde  med medlemmer af styrelsesrådet og lederne af de nationale myndigheder for at diskutere, hvordan arbejdet med evaluering og overvågning af lægemidler vil blive delt mellem medlemsstaterne, efter Storbritannien har trukket sig ud af EU. Det skriver EMA på sin hjemmeside.

»Jeg er beroliget ved at se den samlede engagement fra medlemsstaterne til at intensivere deres indsats og til at udforske mulighederne for at tage på en større andel af arbejdsbyrden. Den ekspertise, der er til rådighed på tværs af netværket, er imponerende, og det er en mulighed for at strømline den måde, vi arbejder, øge vores kapacitet og arbejde endnu mere effektivt,« siger administrerende direktør for EMA Guido Rasi i en kommentar efter ​​mødet.

Skriv kommentar