EMA undersøger allergibehandling efter allergiske reaktioner hos patienter EMA vil se nærmere på gruppe af lægemidler til intravenøs behandling af alvorlige og hurtigtudviklende allergiske reaktioner. Lægemidlerne indeholder spor af komælksproteiner, der kan forårsage en allergisk reaktion.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har påbegyndt en gennemgang af visse lægemidler, der gives ved injektion til behandling af svære akutte allergiske reaktioner.

De pågældende lægemidler indeholder kortikosteroid methylprednisolon som aktivt stof. Desunden indeholder de laktose, som potentielt indeholder spor af komælksproteiner, der kan påvirke behandlingen af akutte reaktioner for et mindre lille antal meget følsomme patienter, der er allergiske over for disse proteiner.

En gennemgang af et antal patienter har vist, at medicinen har forårsaget en allergisk reaktion hos patienterne, der kan forveksles med en forværring af grundsygdommen, der derfor behandles med yderligere doser af  lægemidlerne.

EMA vil evaluere de foreliggende data om risikoen for en allergisk reaktion på selve lægemidlet, og overveje, om der er behov for foranstaltninger for at minimere risikoen.

Det forventes, at alle resultater fra undersøgelsen vil bidrage til det arbejde, der allerede er i gang for at forbedre informationen til patienter og læger om alle lægemidler, der indeholder laktose.

Allergi over for komælksprotein påvirker en lille procentdel af befolkningen og skal ikke forveksles med laktoseintolerans.

Skriv kommentar