Archive | Terapi

Søren Dalsgaard har de senere år stået i spidsen for en række epidemiologiske studier, som har været med til at underbygge behovet for tidlig diagnostik og behandling af børn og unge med ADHD.

Overlæge: Unuanceret medicindebat skader børn og unge med ADHD

Følelser frem for fakta dominerer både den generelle og den faglige debat om behovet for medicinering af børn og unge med ADHD, mener overlæge og seniorforsker Søren Dalsgaard, Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet, der står bag en række omtalte epidemiologiske studier af konsekvenserne af ADHD.

Styrelse: Kontrol med psykiatrisk medicin er for ringe

Ny rapport viser, at læger ikke følger Sundhedsstyrelsens vejledninger, og at bosteder ikke har fastsat de nødvendige retningslinjer for medicinering med antipsykotiske lægemidler, antidepressiv medicin og benzodiazepiner.

Nye insulinanaloger skubber billigere midler ud af markedet

Gennem flere år har de moderne insulinanaloger taget markedsandele, så 85 pct. af alle patienter med type 1-diabetes og ca. 65 pct. af alle patienter med type 2-diabetes nu får ordineret insulinanaloger, når de for første gang påbegynder en insulinbehandling.

Læger kritiserer sjællandsk medicinprojekt

I Region Sjælland vil farmaceuter tage på hjemmebesøg hos udvalgte polyfarmaci-patienter for at gennemgå deres medicin. Praktiserende læger er stærkt utilfredse med projektet.

Krav til lægers medicingennemgang er for løse

Danske Regioner vil gerne have mere kvalitet i behandlingen og bruge færre penge ved at lave en medicingennemgang af patienter med over seks lægemidler. Men indsatsen kritiseres som for slap og ordinær.