Archive | Terapi

Styrelse: Kontrol med psykiatrisk medicin er for ringe

Ny rapport viser, at læger ikke følger Sundhedsstyrelsens vejledninger, og at bosteder ikke har fastsat de nødvendige retningslinjer for medicinering med antipsykotiske lægemidler, antidepressiv medicin og benzodiazepiner.

Nye insulinanaloger skubber billigere midler ud af markedet

Gennem flere år har de moderne insulinanaloger taget markedsandele, så 85 pct. af alle patienter med type 1-diabetes og ca. 65 pct. af alle patienter med type 2-diabetes nu får ordineret insulinanaloger, når de for første gang påbegynder en insulinbehandling.

Læger kritiserer sjællandsk medicinprojekt

I Region Sjælland vil farmaceuter tage på hjemmebesøg hos udvalgte polyfarmaci-patienter for at gennemgå deres medicin. Praktiserende læger er stærkt utilfredse med projektet.

Krav til lægers medicingennemgang er for løse

Danske Regioner vil gerne have mere kvalitet i behandlingen og bruge færre penge ved at lave en medicingennemgang af patienter med over seks lægemidler. Men indsatsen kritiseres som for slap og ordinær.

Danskerne får mere bredspektret antibiotika

Forbruget af bredspektret antibiotika er de seneste ti år steget med 32 pct. og har nået sit hidtil højeste niveau. Overlæge på Statens Serum Institut efterlyser mere kritisk brug, hvis forbruget og den risiko for resistensudvikling, det medfører, skal ned.