Archive | Regulering

Færre midler fik tilskud i 2013

For høj pris i forhold lægemidlets behandlingsmæssige værdi er den mest almindelige årsag til, at Sundhedsstyrelsen giver afslag på generelt tilskud.

Europa halter efter USA på godkendelse af ny medicin

En sammenligning af godkendelsestider for 41 nye typer af kræftmedicin i henholdsvis USA, Canada og Europa viser forskelle på op til 5,5 år. Der er behov for bedre internationalt samarbejde, understreger forfatterne.

NICE anbefaler test til selvmonitoreret AK-behandling

Britiske National Institute for Health and Care Excellence (NICE) udsender vejledning om to medikoteknologier, som sætter patienter i længerevarende AK-behandling i stand til selv at moniterere deres blods størkningsværdier.

NICE sender ny model for lægemiddelvurdering tilbage til tegnebrættet

Det britiske prioriteringsinstitut, NICE, har efter en stor høringsrunde trukket et forslag til en udvidet model for prioritering af lægemidler tilbage. Der er behov for en bredere tilgang og en diskussion af risikodeling mellem industrien og myndighederne, mener ledelsen i NICE.