Archive | Regulering

Industrien søger mere rådgivning i EMA

En halvårsrapport fra den europæiske lægemiddelmyndighed EMA viser, at lægemiddelfirmaer i højere grad end tidligere bruger EMA som faglig rådgivning, når de skal udvikle nye lægemidler.

Lars Vedel Kessing er formand for det udvalg under RADS, der har udarbejdet de nye anbefalinger for behandling af bipolar lidelse.

RADS anbefaler lithium som førstevalg til bipolar lidelse

Fagudvalg under RADS anbefaler, at psykiatere begrænser brugen af antidepressiv medicin og i højere grad overvejer lithium til behandling af patienter med bipolar lidelse. Lithium er det lægemiddel med bedst evidens i alle faser af sygdommen, lyder begrundelsen.

Medicintilskudsnævnet afviser nyt gigtmiddel

Firmaet Actavis har fået afslag på en ansøgning om generelt tilskud til Colrefuz, som bruges til forebyggende behandling af akutte gigtanfald. Prisen er for høj, mener Sundhedsstyrelsens medicintilskudsnævn.

Eylea nu førstevalg til alle øjensygdomme

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) anbefaler i en ny vejledning Bayers lægemiddel Eylea som førstelinjebehandling til BRVO, som skyldes blodpropper i øjet. Dermed er Eylea førstevalg i alle RADS-vejledninger for øjensygdomme.

NICE anbefaler Zydelig til voksne med CLL

Det britiske prioriteringsinstitut NICE udsender et udkast til anbefaling af Zydelig i kombinationsbehandling med Mabthera til voksne patienter med kronisk lymfatisk leukæmi.