Archive | Regulering

RADS genindkalder fagudvalget for myelomatose

Rådet for Anvendelsen af Dyr Sygehusmedicin besluttede på sit sidste møde at indkalde sit Fagudvalg for knoglemarvskræft før tid - det sker, fordi EMA har godkendt og er på vej til at godkende flere nye lægemidler mod sygdommen, som skal med i baggrundsnotatet

Afvisning af dyre lægemidler giver billigere priser i Norge

En afvisning af dyre lægemidler lægger op til en ny prisforhandling, der ofte fører til betydeligt lavere priser. Det viser erfaringerne fra Norge, hvor det norske prioriteringsinstitut de seneste par år har afvist 30 lægemidler, hvis effekt ikke kunne måle sig med prisen.

FDA godkender første lægemiddel mod liposarkom

Amerikanere med bløddelssarkomer af typen liposarkom vil fremover kunne blive behandlet med produktet Halaven. Lægemidlet, der er en slags kemoterapi, forlænger i gennemsnit den samlede levetid med syv måneder.

EMA anbefaler elielotuzumab til myelomatose

Patienter med myelomatose, som allerede har været i mindst ét terapiforløb for sin sygdom vil fremover kunne få behandling med det nye antistof Empliciti. Antistoffet viser gode effekter i kombination med Revlimid (lenalidomide) og dexamethasone.