Archive | Regulering

Dyrt kolesterolsænkende middel får alligevel tilskud i Sverige

De svenske lægemiddelmyndigheder har skiftet mening, og vil nu give generelt klausuleret tilskud til det kolesterolsænkende middel Repatha. De danske myndigheder afviste tidligere på året med begrundelsen, at prisen ikke stod i et rimeligt forhold til behandlingsværdien

Ny T-celle-terapi får europæisk anbefaling

Firmaet Adaptimmunes eksperimentelle T-celle-terapi SPEAR til behandling af bløddelssarkom er blevet blåstemplet af Committee for Orphan Medical Products, og skal nu formelt godkendes af Europa-Kommissionen.

NICE afviser Orkambi

En meget høj pris på 981.801 kroner per patient årligt får det britiske prioriteringsinstitut NICE til at afvise at godkende Orkambi til behandling af cystisk fibrose. NICE opfordrer producenten til at sænke prisen.

Nyt antipsykotika skal kun gives hver tredje måned

EMA har godkendt Trevicta til voksne med skizofreni, der allerede er velbehandlet på Xeplion, der også rummer paliperidone palmitate. Forskellen er, at Trevicta kun skal tages hver tredje måned mod en måned for Xeplion.

Entresto får ikke generelt klausuleret tilskud

Frygten for, at læger udskriver lægemidlet Entresto til patienter, der ikke opfylder klausul, får Medicintilskudsnævnet til at afvise generelt klausuleret tilskud. Produktet får kun enkelttilskud.