Archive | Politik

Region og kommuner udskyder fusion

Den foreslåede fusion mellem Danske Regioner og Kommunernes Landsforening er udskudt, efter et flertal ved KLs delegeretmøde har stemt for at udskyde beslutningen om at undersøge en fusion.