Archive | Nyheder

Leukæmipatienter får gratis medicin

Patienterne skal fortsat have adgang til behandling med det middel, de kender. Derfor fortsætter Genzyme med at udlevere alemtuzumab til en lille gruppe af patienter med kronisk lymfatisk leukæmi.