Archive | Nyheder

FDA godkender lægemiddel mod miltbrand

De amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA, har godkendt et nyt lægemiddel mod den dødbringende miltbrand-bakterie. Lægemidlet indgår i USA’s terrorberedskab.

Forbruget af stærke opioder er konstant

Forbruget af morfin er steget i 2009-2013 men opvejes af et fald i forbruget af oxycodon og en række andre stærke opioider. Til gengæld er forbruget af det svagere opioid tramadol vokset markant. Årsagen er efter alt at dømme, at NSAID-midlerne ikke længere anbefales.