Archive | Nyheder

Hækkerup: Sundhedstjek skal nytænkes

Regeringen vil i samarbejde med centrale aktører inden for sundhedsvæsenet gennemtænke, hvordan systematiske helbredsundersøgelser i almen praksis tilrettelægges bedst muligt.

Analyse advarer mod Amgrosmodel for apoteker

COWI advarer mod fælles indkøb af lægemidler til primærsektoren, der på længere sigt kan hæmme konkurrencen og reducere udbuddet af lægemidler på det danske marked.