Archive | Forskning

Modgifte mod NOAK-midler ser ud til at virke

Internationale studier viser lovende resultater for to nyudviklede antidot-lægemidler, der på få minutter kan ophæve effekten af de blodfortyndende NOAK-midler Pradaxa og Eliquis. Modgiftene skal forhindre akutte, livstruende blødninger.

Mæslingeinfektion hæmmer immunforsvaret i årevis

Mæslingevirus sletter dele af immunforsvarets hukommelse og gør kroppen mere sårbar over infektioner i to til tre år efter, man er blevet inficeret. Svækkelsen øger den generelle børnedødelighed over for infektioner, viser nyt amerikansk studie.