Archive | Forskning

Biomarkør kan forudsige effekten af Tarceva

EGFR-muterede patienter med ikke-småcellet lungekræft kan opdeles i to grupper baseret på en genetisk variation i EGFR-genet. Af de to grupper får den ene signifikant bedre resultater af behandling med Tarceva.