Arkiv | Blog RSS-feed for denne sektion

Formandens moralske mission

Det er betryggende for det omliggende samfund, at lægestanden ikke lever i sin egen, autonome verden.

Læs mere »

Tags: , , ,

Industriens marionetdukke eller patienternes mand?

Michael Borre er næppe den sidste læge, der bliver ramt af automatreaktionen hos medier og politikere, at enhver relation med lægemiddelindustrien — uanset størrelse og art — straks overtrumfer alle andre motiver hos lægerne.

Læs mere »

Tags: , ,

Føj. Nu kan man heller ikke stole på Politiken

Godt, vi har dagbladet Politiken til at gennemskue de komplicerede processer bag lægemiddelbeslutninger i Danmark og rive sløret til side for råddenskaben.

Læs mere »

Velkommen på forsiden, Astrid Krag

Astrid Krags aktieforbud er symbolpolitik, når det er dummest.

Læs mere »

Tags:

Al magt til RADS

RADS er så succesrig, at den burde overtage alle den slags farmakologiske beslutninger i det danske sundhedsvæsen.

Læs mere »

Tags:

Svend Hartling som diplomat

RADS har med delikatesse bevæget sig frem til sine anbefalinger vedrørende behandling af atrieflimren.

Læs mere »

Jes fik no

Danmark har mistet en spidskompetence på sundhedsområdet.

Læs mere »

Tags: ,

Har vi sat ræven til at vogte gæs

Udsatte beslutninger i RADS kan være et signal til andre om at være tilbageholdende med at ibrugtage medicin, som er til gavn for patienterne.

Læs mere »

Har du penge, kan du få

Karolinska, skræver henover det sympatiske princip, at alle, rige som fattige, skal tilbydes ens medicinsk behandling. Hvornår kommer det system mon til Danmark?

Læs mere »

Tags:

Én på goddag’en til Cochrane

Fire professorer kritiserer en Cochrane-analyse for at være »potentielt sundhedsfarlig«.

Læs mere »