Archive | Blog

Industriens marionetdukke eller patienternes mand?

Michael Borre er næppe den sidste læge, der bliver ramt af automatreaktionen hos medier og politikere, at enhver relation med lægemiddelindustrien — uanset størrelse og art — straks overtrumfer alle andre motiver hos lægerne.

Al magt til RADS

RADS er så succesrig, at den burde overtage alle den slags farmakologiske beslutninger i det danske sundhedsvæsen.

Jes fik no

Danmark har mistet en spidskompetence på sundhedsområdet.

Har vi sat ræven til at vogte gæs

Udsatte beslutninger i RADS kan være et signal til andre om at være tilbageholdende med at ibrugtage medicin, som er til gavn for patienterne.

Har du penge, kan du få

Karolinska, skræver henover det sympatiske princip, at alle, rige som fattige, skal tilbydes ens medicinsk behandling. Hvornår kommer det system mon til Danmark?