Author Archive | Niels-Bjørn Albinus

Torben Plesner

Plesner og det potente antistof

Udviklingen af det antistoffet daratumumab til behandling af myelomatose — knoglemarvskræft — er en succeshistorie, som professor Torben Plesner, hæmatologisk afdeling på Vejle Sygehus, er en del af. Midlet kan inden for et år give et behandlingsmæssigt gennembrud. Forud ligger store bestræbelser på at tøjle det potente middel. Af Niels-Bjørn Albinus