Author Archive | Niels-Bjørn Albinus

Leukæmipatienter får gratis medicin

Patienterne skal fortsat have adgang til behandling med det middel, de kender. Derfor fortsætter Genzyme med at udlevere alemtuzumab til en lille gruppe af patienter med kronisk lymfatisk leukæmi.

NICE anbefaler test til selvmonitoreret AK-behandling

Britiske National Institute for Health and Care Excellence (NICE) udsender vejledning om to medikoteknologier, som sætter patienter i længerevarende AK-behandling i stand til selv at moniterere deres blods størkningsværdier.