Author Archive | Line Emilie Fedders

Patienter med tilbagefald skal kortlægges

Hæmatologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital opbygger over de næste fem år en udførlig database over hæmatologiske kræftpatienter, der har fået tilbagefald. Visionen er at skabe standarder for individualiseret behandling.

Biomarkør kan forudsige effekten af Tarceva

EGFR-muterede patienter med ikke-småcellet lungekræft kan opdeles i to grupper baseret på en genetisk variation i EGFR-genet. Af de to grupper får den ene signifikant bedre resultater af behandling med Tarceva.

Middel modvirker kvalme og opkast efter kemo

Kvalme og opkastninger efter cisplatinbehandling kan effektivt afhjælpes hos en stor gruppe patienter. Det viser et fase 3-studie af den nye NK-1 receptor antagonist rolapitant.