Author Archive | Line Emilie Fedders

Farmakonomer bidrager til bedre medicinering

Et pilotprojekt fra fire hospitalsafdelinger i Region Hovedstaden viser, at ansættelse af farmakonomer på sygehusafdelinger kan bidrage til at kvalitetssikre medicinering.

Patienter med tilbagefald skal kortlægges

Hæmatologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital opbygger over de næste fem år en udførlig database over hæmatologiske kræftpatienter, der har fået tilbagefald. Visionen er at skabe standarder for individualiseret behandling.