Author Archive | Line Emilie Fedders

Korps af sygeplejersker forebygger medicinfejl på plejehjem

I Aalborg har 12 sygeplejersker i 1,5 år været ansat til at forebygge fejl på kommunens 42 plejehjem. Sygeplejerskerne kommer fast og gennemgår dokumentation sammen med personale fra plejehjem og hjemmesygepleje, og det har givet et fagligt løft.

FDA lyngodkender leukæmimiddel

Næsten fem måneder før det var planlagt, har FDA godkendt Amgens lægemiddel blinatumomab til en sjælden form for leukæmi.