Author Archive | Jonas Gamrath Rasmussen

Klar-til-brug lægemidler skal have nemmere vej til hospitalerne

Regionernes indkøbsorganisation Amgros åbner op for en mere helhedsøkonomisk vurdering af lægemidler, så det ikke kun er prisen på selve medicinen, der er afgørende. Dermed er vejen banet for flere klar-til-brug lægemidler på det danske marked.