Author Archive | Jonas Gamrath Rasmussen

FDA godkender udvidet brug af Xtandi

Astellas kan se frem til en markant stigning i salg af Xtandi, efter at de amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA, har godkendt lægemidlet som førstelinjebehandling til kastraktionsresistent prostatakræft.

SSI slukker gammel receptserver

Fra i dag er det lovpligtigt at bruge Fælles Medicinkort (FMK), og Statens Serum Institut lukker for modtagelsen af edifact-recepter.

Alene kræftdiagnosen kan give kemo-hjerne

Screening kan udpege særligt sårbare brystkræftpatienter, som har behov for ekstra psykologisk støtte. Behovet er stort, for mange kvinder udvikler såkaldt kemo-hjerne — selv før de har fået kemoterapi. 

Klar-til-brug lægemidler skal have nemmere vej til hospitalerne

Regionernes indkøbsorganisation Amgros åbner op for en mere helhedsøkonomisk vurdering af lægemidler, så det ikke kun er prisen på selve medicinen, der er afgørende. Dermed er vejen banet for flere klar-til-brug lægemidler på det danske marked.