Author Archive | Jonas Gamrath Rasmussen

NICE sender ny model for lægemiddelvurdering tilbage til tegnebrættet

Det britiske prioriteringsinstitut, NICE, har efter en stor høringsrunde trukket et forslag til en udvidet model for prioritering af lægemidler tilbage. Der er behov for en bredere tilgang og en diskussion af risikodeling mellem industrien og myndighederne, mener ledelsen i NICE.

FDA godkender udvidet brug af Xtandi

Astellas kan se frem til en markant stigning i salg af Xtandi, efter at de amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA, har godkendt lægemidlet som førstelinjebehandling til kastraktionsresistent prostatakræft.

SSI slukker gammel receptserver

Fra i dag er det lovpligtigt at bruge Fælles Medicinkort (FMK), og Statens Serum Institut lukker for modtagelsen af edifact-recepter.

Alene kræftdiagnosen kan give kemo-hjerne

Screening kan udpege særligt sårbare brystkræftpatienter, som har behov for ekstra psykologisk støtte. Behovet er stort, for mange kvinder udvikler såkaldt kemo-hjerne — selv før de har fået kemoterapi.