Medicin-app til børn
Foto: Greg McQueen

App holder styr på børns medicinforbrug og bivirkninger En app skal hjælpe gigt- og leukæmiramte børn og deres forældre med at holde styr på medicinforbrug og bivirkninger.

Smerter, kvalme, vægt, appetit. Der er mange ting at holde styr på som patient. Derfor har Erhvervsakademi Aarhus i samarbejde med læger og sygeplejersker fra Aarhus Universitetshospital nu udviklet en app, hvor leukæmi- og gigtramte børn sammen med deres forældre kan holde styr på børnenes medicin og bivirkninger heraf. Håbet er, at den kan bruges til at opdage de børn, som har mange smerter og give dem mere selvbestemmelse over deres smertebehandling.

App’en fungerer som en daglig journal, hvor barnet og dets pårørende indtaster smerteniveau, aktivitetsniveau, fysiske og psykiske bivirkninger. Det gør det lettere for lægerne at danne sig et overblik over, hvor meget smertebehandling børnene har brug for. 

Især patienterne, der kun besøger sygehuset hver anden eller tredje måned, kan være svære at smertelindre, fordi det kan være svært at huske, hvor meget smerter har fyldt i mellem besøgende på sygehuset. 

»Med disse data kan vi få et mere præcist billede af børnenes smerter og dermed tage bedre beslutninger om deres behandling. Det er ofte en udfordring for forældrene at kommunikere barnets smerter så præcist som muligt,« siger børnegigtlæge Birgitte Mahler fra Aarhus Universitetshospital.

Lige nu testes en prototype af app’en af 100 gigtramte børn i Aarhus og er tidligere testet af børn med leukæmi. Håbet er, at den udbredes til andre sygdomme, da flere og flere behandlinger foregår delvist ambulant. 

Statens forskningsmidler og Børnecancerfonden har bidraget økonomisk til udviklingen af app’en.

Skriv kommentar