Archive | august, 2012

Kardiologer finder alternativ til industribetalte rejser

Dansk Cardiologisk Selskab arrangerer til efteråret sit første nationale Master Class-kursus, som skal give kardiologerne mulighed for at blive efteruddannet på højeste niveau i Danmark. Initiativet er et modsvar til de senere års stop for sponsorerede rejser og ophold i udlandet

Nyt råd skal rådgive om bivirkninger

Rådet for Lægemiddelovervågning skal erstatte Bivirkningsrådet. Det nye råd skal have skarpere fokus på at fremme sikker anvendelse af lægemidler.

Dom over Penkowa: Forskning var uredelig

Udvalgene vedr. Videnskabelig Urederlighed har behandlet to klager over Milena Penkowas forskning, og i begge tilfælde konkluderer udvalget, at Milena Penkowa fuskede med forskningsresultater.