Archive | maj, 2012

Nyheder, Regulering / 31. maj 2012

Astellas Pharma vil klage over RADS

RADS har overfortolket den ’black box’-advarsel, som EMA har givet svampemidlet Mycamine. Vi har intet valg, siger formand for fagudvalg.

Nyheder, Politik, Økonomi / 31. maj 2012

Lif går til angreb på referencepriser

Konstante sammeninger af danske og udenlandske medicinpriser vil føre til bureaukrati og usikkerhed om priser, mener Lægemiddelindustriforeningen, der venter på at få et møde med sundhedsministeren.

Regulering / 31. maj 2012

EMA opdaterer retningslinjer for brug af Pradaxa

Dødelige blødninger hos patienter, der behandles med Pradaxa, er sjældnere end forventet, men læger skal have klarere vejledning om, hvornår præparatet må bruges, mener de europæiske lægemiddelmyndigheder.

Regulering / 31. maj 2012 Forskning / 31. maj 2012 Forskning / 31. maj 2012 Regulering / 31. maj 2012 Forskning / 30. maj 2012 Blog / 30. maj 2012

Hartling, den nye medicin-zar

Mens Sundhedsstyrelsen efter en massiv sparerunde ligger underdrejet på lægemiddelområdet, maver regionerne sig stadigt dybere ind i medicinbeslutningerne i Danmark.

Forskning / 29. maj 2012