Arkiv | april, 2011

Danmark vil bekæmpe resistens mod antibiotika i EU

Når Danmark 1. januar overtager formandskabet for EU bliver en af mærkesagerne at få etableret en fælles-europæisk overvågning af antibiotikaforbrug og resistens

Læs mere »

Tags: , , ,

Farmaceuter er sjældne gæster på akutmodtagelserne

Farmaceuter kan være effektive sparringspartnere for lægerne i akutmodtagelsen. De kan skabe overblik over patienternes medicinering og reducere fejl. Det viser erfaringer fra Hillerød og Odense. Alligevel er det meget akutmodtagelser, der konsekvent bruger farmaceuter til at gennemgå akutte patienters medicin, viser ny undersøgelse.

Læs mere »

Tags: , , ,

Lovændring skal forhindre uberettiget tilskud til medicin

Læger kan insistere på, at patienter skal have tilskud tilskud til lægemidler, selvom de har udskrevet medicinen til en indikation, som ikke er tilskudsberettiget. Det vil Lægemiddelstyrelsen stoppe med en ændring af receptloven.

Læs mere »

Tags: ,

Læger beholder handlefrihed med antidepressiv medicin

Medicintilskudsnævnet opfordrer praktiserende læger og psykiatere til rationel brug af antidepressiv medicin, men laver meget små ændringer i tilskudsreglerne. Psykiaterne tilfredse

Læs mere »

Tags: , , , ,

Raske brystceller bekæmper kræftceller

Raske brystceller viser sig at udskille et kræftangribende protein, der beordrer kræftceller til at begå selvmord. Forskere fra USA håber, at deres opdagelse kan bidrage til udvikling af nye kræftlægemidler.

Læs mere »

Tags: ,

Kombinationsbehandling kan blive til nyt middel mod overvægt

To lægemidler, der kontrollerer henholdsvis epilepsi og appetit, viser sig nu i kombination at være et effektivt fedmemiddel. Voksne overvægtige, der deltog i den kliniske undersøgelse, opnåede i gennemsnit et knap 10 pct. større vægttab i forhold til placebogruppen.

Læs mere »

Tags: , , , ,

Pis os i øret

Nu svarer de lægelige eksperter tilbage med samme mønt: Pis os i øret. Måske faldt ordene ikke sådan, men meningen var den samme. Det var befriende rigtigt. Tænk at blive desavoueret af kollegaer, der er blevet sat sammen med det ene formål at underløbe deres mere krævende kollegaer.

Læs mere »

Metformin er mere effektiv og sikker end andre diabetesmidler

Mange diabetesmidler ser ud til at have ringere effekt end metformin, når det gælder om at forebygge hjerte-kar-sygdomme og død, mener danske forskere.

Læs mere »

Tags: , , , , ,

Epo kan reducere dødelighed ved malaria

Forskere ved Københavns Universitet har opdaget, at dopingmidlet epo, der er kendt fra cykelsporten, kan bruges i behandlingen af alvorlig komplikation ved malaria.

Læs mere »

Tags: , , ,

Støtte til forskning i hjernens signalveje

Støtte til forskning i hjernens signalveje

Professor Kristian Strømgaard skal stå i spidsen for et forskningsprojekt, der skal kaste lys over hjernens komplicerede kommunikationssystem.

Læs mere »

Tags: , , , ,