Archive | april, 2011

Farmaceuter er sjældne gæster på akutmodtagelserne

Farmaceuter kan være effektive sparringspartnere for lægerne i akutmodtagelsen. De kan skabe overblik over patienternes medicinering og reducere fejl. Det viser erfaringer fra Hillerød og Odense. Alligevel er det meget akutmodtagelser, der konsekvent bruger farmaceuter til at gennemgå akutte patienters medicin, viser ny undersøgelse.

Lovændring skal forhindre uberettiget tilskud til medicin

Læger kan insistere på, at patienter skal have tilskud tilskud til lægemidler, selvom de har udskrevet medicinen til en indikation, som ikke er tilskudsberettiget. Det vil Lægemiddelstyrelsen stoppe med en ændring af receptloven.

Raske brystceller bekæmper kræftceller

Raske brystceller viser sig at udskille et kræftangribende protein, der beordrer kræftceller til at begå selvmord. Forskere fra USA håber, at deres opdagelse kan bidrage til udvikling af nye kræftlægemidler.

Kombinationsbehandling kan blive til nyt middel mod overvægt

To lægemidler, der kontrollerer henholdsvis epilepsi og appetit, viser sig nu i kombination at være et effektivt fedmemiddel. Voksne overvægtige, der deltog i den kliniske undersøgelse, opnåede i gennemsnit et knap 10 pct. større vægttab i forhold til placebogruppen.

Pis os i øret

Nu svarer de lægelige eksperter tilbage med samme mønt: Pis os i øret. Måske faldt ordene ikke sådan, men meningen var den samme. Det var befriende rigtigt. Tænk at blive desavoueret af kollegaer, der er blevet sat sammen med det ene formål at underløbe deres mere krævende kollegaer.

Epo kan reducere dødelighed ved malaria

Forskere ved Københavns Universitet har opdaget, at dopingmidlet epo, der er kendt fra cykelsporten, kan bruges i behandlingen af alvorlig komplikation ved malaria.